Wychodząc z założenia, że logotyp miasta powinien współgrać czy nawiązywać do herbu, stanęłam przed wyzwaniem, by powyższe połączyć z hasłem „w to mi graj" – ideą przewodnią strategii promocji Rawy Mazowieckiej. Ostatecznie udało się. Logotyp to kombinacja dwóch pierwszych liter nazwy. Negatywna przestrzeń między literami tworzy kształt trzech wieżyczek z herbu. Ostatecznie w szerszym kontekście, elementy systemu identyfikacji tworzą zarys labiryntu. Minimalizm znowu górą.