Przymiarki do kampanii Poczty Polskiej, mającej na celu promocję usługi Ekspres Pieniężny. Kampania skierowana do różnych grup docelowych, stąd kilka wersji key visual'a. Utrzymana w klimacie wakacyjnych wypoczynków. Komunikat miał być jasny i prosty. Zasięg kampanii obejmował głównie miejscowości wypoczynkowe.